ДЕкларация За лична отговорност

Chilli-Hills.com ви предупреждава, че съдържанието на някои от предлаганите продукти е екстремно люто. Закупувайки нашите продукти клиентът поема изцяло отговорност за всички последствия появили се поради консумацията им.

Моля бъдете изключително внимателни при използване на люти продукти. Не докосвайте очите или други чувствителни зони на тялото! Не оставяйте закупените от нас продукти без надзор в присъствието на деца и/или животни. Някои от продуктите не трябва да бъдат консумирани в големи количества. Моля следвайте описанията на избраните от Вас продукти, за да сме сигурни, че ще им се насладите без да си създавате дискомфорт.